• Lovinského 3, Bratislava
  • +421 905 251 513
  • info@fungym.sk
Detské pohybové centrum

WORKOUT pre deti

WORKOUT pre deti
Ak chcete pripraviť Vaše dieťa na zvládanie každodenných fyzických aktivít, predísť v neskoršom veku obezite alebo im dopriať viac pohybu, prídite sa pozrieť na naš tréning. Našim cieľom je urobiť tréning tak, aby bol pre deti zábavný, splnal vekové zákonitosti a rozvíjal základné požiadavky na zdravý spôsob vývoja dieťaťa. Workout je funkčný tréning v ktorom sa využívajú hlavne cviky s váhou vlastného tela a je to výborná kombinácia na zlepšenie nie len fyzickej ale aj psychickej stránky športovca. Deti majú neustálu motiváciu sa zdokonaľovať a byť najlepší.

V našom centre prebiehajú tieto cvičenia počas školského roka v utorok a vo stvrtok o 17:00 hod. 


Tešíme sa na každého nového člena.
Nezáväzná prihláška na hodinu workout pre deti.

Partneri Centra

Royal swimming clubMačkaféIron physiqueTransporter service - Shuttle doprava FunGym-> BAAllosToto