• Lovinského 3, Bratislava
  • +421 905 251 513
  • info@fungym.sk
Detské pohybové centrum

GYMNASTIKA a POHYBOVÉ HRY

GYMNASTIKA a POHYBOVÉ HRY

V našom detskom pohybovom centre sa zameriavame na prirodzený rozvoj detskej motoriky, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. Práve v tomto senzomotorickom období sa vytvára u dieťaťa pohybový základ, ktorý bude jeho vizitkou v iných, budúcich športoch. Je vedecky dokázané, že spojením športov ako je gymnastika, pohybová príprava (kondičné a koordinačné cvičenia) a plávanie sa výrazne ovplyvní rozvoj dieťaťa. Prirodzene sa tu vytvoria dokonalé predpoklady nielen do športu ale aj do detskej psychiky, tzn. zlepšie koncetrácie. Naši inštruktori sú kvalifikovaní odborníci v športe. Všetky cvičenia prebiehajú hravou formou a snažíme sa vybudovať u detí pozitívny vsťah ku sportu. 

Cvičenia počas školského roka prebiehajú v pondelok, utorok a v stredu v čase 17:00 - 17:55 a tiež vo štvrtok o 16:00 - 16:55.

Tešíme sa na každého nového člena!
Nezáväzná prihláška na hodinu gymnastika a pohybové hry.

Partneri Centra

Royal swimming clubMačkaféIron physiqueTransporter service - Shuttle doprava FunGym-> BAAllosToto